Home

Adviesbureau WOUMAR B.V. is, samen met de aan haar gelieerde dienstverleende technische bedrijven gericht op de Infrastructuur, Industrie, Telecommunicatie en Utiliteitsbouw.

Mede door jaren lange en multidisciplinaire ervaring in deze bedrijfstakken kunnen wij veel voor u en uw projecten betekenen.

Aan de hand van de praktijk van projecten bieden wij u een dienstenpakket aan wat volledig is toegesneden op specifieke omstandigheden ter plaatse. Door de opgebouwde kennis garanderen wij een goed projectverloop.

Het dienstenpakket van de hierna genoemde bedrijven vindt u verder op onze website: