STEFRA » Human Resources

Dienstenpakket Human Resources:

Werving en Selectie

STEFRA B.V. werft en selecteert kandidaten voor uw vacatures. Wij onderhouden voor u de contacten met het psychologisch testbureau en trekken grondig referenties na. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de kandidaat te testen op zijn of haar vaardigheden.

Dit concept is tevens mogelijk voor een groot aantal vacatures van gelijke aard. Wij maken dan een draaiboek waarmee uw medewerkers aan de slag kunnen. Het is zelfs mogelijk dat STEFRA B.V. de gehele procedure voor u overneemt. Daarbij is het toevoegen van diverse opties mogelijk, zoals het inschakelen van een psychologisch testbureau en het testen van de kandidaat.

Loopbaanbegeleiding

Door middel van het voeren van gesprekken met uw medewerker en zijn of haar leidinggevenden maakt STEFRA B.V. een profielschets van waaruit uiteindelijk een Persoonlijk Ontwikkelings Plan wordt gerealiseerd.

Outplacement

Door middel van gesprekken met en begeleiding van uw medewerker tracht STEFRA B.V. een voor alle partijen zo acceptabel mogelijke oplossing te vinden. Aanvullend kan STEFRA B.V. zorgdragen voor het realiseren van die oplossing. Een plaatsing bij een van onze relaties kan tot de mogelijkheden behoren. Gedurende het gehele traject vindt periodiek overleg plaats tussen uw organisatie en STEFRA B.V.. Vanzelfsprekend blijft de inhoud van alle gesprekken strikt vertrouwelijk.