WOUMAR » Contract management

Helaas gebeurt het ook dat partijen geconfronteerd worden met de noodzaak om te procederen om conflicten uiteindelijk uit te kunnen onderhandelen. In een aantal contracten wordt voor conflicten vooraf overeengekomen dat deze door middel van arbitrage worden opgelost.

Dit soort arbitrageprocedures zijn vaak ingrijpend voor een organisatie. Er wordt van de projectbetrokkenen veel verlangd terwijl het volgende project al klaar staat.