WOUMAR » Risico analyse

Ondernemen is risico‘s nemen, soms zonder dat u daar bewust van bent, Of nog erger, dat u ze bewust neemt maar er niets tegen doet...

Enerzijds worden ondernemingen in een veranderende markt waarin veel risico‘s, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in stringente contracten worden “verpakt” blootgesteld aan risico‘s zonder dat daar veel tegenoverstaat.

Anderzijds zijn de risico‘s in de interne processen en organisatie niet altijd helder en optimaal.

De effecten als een risico optreed zijn vaak pijnlijk, kostbaar en schadelijk voor U en uw onderneming.

Op een gestructureerde wijze operationele risico‘s inventariseren, analyseren en beperken.

Inzicht in risico‘s:

Operationele processen optimaal in te richten.

Inzicht in risico‘s:

Inzicht in risico bewustzijn van de organisatie: